Chung San

V roce 1967 sestoupil z hor a na doporučení svého mistra začal Kouksundo učit v Koreji. Podle tradice se jedná o systém starý 9700 let. V současnosti vedou jednotlivé federace jeho přímí žáci. 

*************************************************************************************************************************

 Jin Mok 

Mistr Jin Mok je synem Chung Sana a tudíž reprezentuje kouksundo v té nejčistší podobě. Byl dlouholetým presidentem korejské Federace Kouksundo. Poté odešel, aby se mohl věnovat svému velkému poslání, sjednotit opět kouksundo, které se rozpadlo do nejméně pěti federací. Mistr Jin Mok povede retreat v říjnu 2018 v České republice.

 

**********************************************************************************************************

 

Hyunmoon Kim

 

 

 
 
Mistr hyunmoon Kim je přímým žákem Chung Sana. Žije částečně v USA, částečně v Koreji.  Mistr Hyunmoon Kim vedl pět evropských retreatů v letech 2015-2018.
 
 
***********************************************************************************************************

 

 

 Ron Catabia

 

 

 
 
V současné době je Ron naším hlavním učitelem. Je jedním se čtyřech nejvyšších nekorejských mistrů sundo a má na starosti Severní Ameriku a Kanadu ve škole mistra Hyunmoon Kima. Bude pořádat každoročně stáže v České republice. Jsme s ním ve stálém kontaktu pro diskuze o postupu v cvičení. Ron nám poskytuje instrukce pro další stupně. Po první návštěvě v květnu 2015 ho považujeme i za našeho přítele. Jedná se o skutečně neobyčejného a sympatického člověka. 
 
*********************************************************************************************************************

 

Jacek Kozlowski

Jacek stál u zrodu české skupiny sundo.  V současné době již není sundo předmětem jeho prvořadého zájmu.

 

  
v současné době je Ron naším hlavním učitelem. Je jedním se čtyřech nejvyšších nekorejských mistrů sundo a má na starosti Severní Ameriku a Kanadu ve škole mistra Hyunmoon Kima. Bude pořádat každoročně stáže v České republice. Jsme s ním ve stálém kontaktu pro diskuze o postupu v cvičení. Ron nám poskytuje instrukce pro další stupně. Po první návštěvě v květnu 2015 ho považujeme i za našeho přítele. Jedná se o skutečně neobyčejného a sympatického člověka.