Chung San

V roce 1967 sestoupil z hor a na doporučení svého mistra Chung Woona začal Kouksundo učit v Koreji.  V roce 1984 odešem zpátky do hor a již se neobjevil. 

 V současnosti vedou jednotlivé federace jeho přímí žáci.  České centrum kouksundo pracuje pod vedením jeho syna mistra Jin Moka, a má tak přístup té nejživější tradici. 

*************************************************************************************************************************

 Jin Mok 

Mistr Jin Mok je synem Chung Sana a tudíž reprezentuje kouksundo v té nejčistší podobě. Byl dlouholetým presidentem korejské Federace Kouksundo. Poté odešel, aby se mohl věnovat svému velkému poslání, sjednotit opět kouksundo, které se rozpadlo do nejméně pěti federací. Spolupráci s mistrem jin Mokem dohodl Karel Pátek v roce 2018 v Litvě. V roce 2019 vedl mistr jin mok retreat v České republice. Retreat v roce 2020 byl odložen kvůli pandemii. 

V současné době je mistr Jin Mok naším hlavním učitelem a vede nás prostřednictvím videokonferencí přes Zoom. 

 

**********************************************************************************************************

 

Hyunmoon Kim

 

 

 
 
Hyunmoon Kim je přímým žákem Chung Sana. Žije částečně v USA, částečně v Koreji.  Mistr Hyunmoon Kim vedl pět evropských retreatů v letech 2015-2018. V současné době byla spolupráce Českého centra kouksundo  s Hyunmoon Kimem přerušena. 
 
 
***********************************************************************************************************

 

 

 Ron Catabia

 

 

 
 
Tento neobyčejný člověk byl naším hlavním učitelem. Jeho skromnost a znalosti byly pro nás příkladem. Byl skutečným mistrem sundo, pro kterého byla vesta horského taoismu jeho životem.  Ron zemřel v prosinci 2020.
Upřímně mu děkujeme, a doufáme, že Ron žije dál v nás a my že částečně šíříme to dobro, co nám předal. 
Děkujeme za možnost potkat se s takovým člověkem. 
 
*********************************************************************************************************************

 

Jacek Kozlowski

Jacek stál u zrodu české skupiny sundo.  V současné době již není sundo předmětem jeho prvořadého zájmu.

 

  
v současné době je Ron naším hlavním učitelem. Je jedním se čtyřech nejvyšších nekorejských mistrů sundo a má na starosti Severní Ameriku a Kanadu ve škole mistra Hyunmoon Kima. Bude pořádat každoročně stáže v České republice. Jsme s ním ve stálém kontaktu pro diskuze o postupu v cvičení. Ron nám poskytuje instrukce pro další stupně. Po první návštěvě v květnu 2015 ho považujeme i za našeho přítele. Jedná se o skutečně neobyčejného a sympatického člověka.