instruktor sundo
 

sport, bojová umění:


Karel Pátek, původně judista, od roku 1970 v TJ Vršovice 1870. Jako závodník se příliš neprosadil, hlavní práci odvedl jako trenér dětí.
Na začátku osmdesátých let minulého století je členem první skupiny aikidistů, která cvičila pod vedením pana Lorenze na TJ Spoje Praha. V letech 1986-1990 se účastnil průkopnických stáží pana Veneriho ( Italská aikikai). V letech 1991-1992 žije v Paříži a trénuje v dojo Ch. Tissierra. Pozval do Čech D. Vaillanta, který se zde stal prvním residentním učitelem aikido. V letech 1992-1994 je presidentem Československé federace aikido, která přešla na Českou federaci aikido. Až do roku 1999 vede dětskou školu aikido na FEL ČVUT na Karlově náměstí v Praze, kde mu pomáhají i předchozí zkušenosti z vedení judistických dětí. V roce 1995 zve do Čech senseie Nishia, a v následujích letech pořádá několik jeho stáží.  
V roce 1999 se stěhuje z Prahy na malou vesničku Ždár v Podbezdězí, kde postupně vytváří nezávislé dojo ve vlastní chalupě a bezplatně vede oddíl dětí i dospělých. Pořádá dvě stáže jodo, a v roce 2009 i stáž Imamury senseie (7.Dan, Japonsko).  Více na www.aikidoklub.cz

V roce 2011 zakládá klub Kouksundo, viz www.sundo.cz. Tento klub se v roce 2015 stává evropským centrem sundo s pravidelnými mezinárodními retreaty.

 

Profese:

Profesně je Karel Pátek fyzikem (RNDr.CSc.) a schopnost vědecky pracovat prokázal v letech 1981-1993, kdy pracoval ve Fyzikálním ústavu Akademie věd a publikoval mnoho původních vědeckých prací v renomovaných časopisech z oblasti fyziky magnetických látek. V letech 1990 a 1991 pracuje jako fyzik v Paříži. Touha poznat nové věci vedla Karla Pátka k tomu, že opouští fyziku a v letech 1993 až 1997 řídí evropskou pobočku americké firmy LDJ Elelectronics, Inc.  Pracuje jednak  v USA, jednak  cestuje po celé Evropě.

Od roku 1997 do roku 2007 zúročil Karel Pátek své dosavadní zkušenosti v  akciové společnosti Alef Nula, a.s., která se pod jeho vedením vypracovala z malé firmy (180 mil. Kč ) obratu na nadstandartně úspěšnou firmu blížící se obratem ke 2 miliardám Kč obratu. 

Od roku 2007 se Karel Pátek věnuje učení ostatních v  aikidoklubu, v kouksundu atd. a dává energii do projektu Pohádkové chaloupky.

 

Filosofie

Karel Pátek je žákem pravděpodobně největšího českého mystika Eduarda Tomáše, kterého navštěvoval zejména před rokem 1989. Sleduje tak učení šrí Ramana Bhagavan Maharišiho, které je možné charakterizovat jako advaita vedantu, nebo z jiného pohledu jako džňána jógu, tedy jógu poznání. Nejčistěji je podle něj tato filosofie vyjádřena v knihách Púndži. Karel Pátek má blízko k Hare Krišna hnutí, kde hodnotí především sílu jejich zpěvu, a pochopitelně k zenu, který je úzce spjat se studiem bojových umění. 

Mnoho let věnoval Karel Pátek i studiu Tarotu nejen pro jejich předpovídání budoucnosti, ale hlavně pro systém mapující lidskou psychiku. Ze stejného důvodu studuje i starogermánské runy. Z filosofů si váží nejvíce  Carla Gustava Junga. Klasickou filosofií se příliš nezaobíral, své úsilí věnoval především poznání východních filosofie.

Karel Pátek věří v to, že příroda a prostý život jsou našimi učiteli, a proto tráví letní měsíce s rodinou v indiánském týpí viz www.acjutagotra.webnode.cz

V současné době se  věnuje "filosofii v praxi", konkrétně kouksundu. Kouksundo  je známo také jako horský taoismus, a proto se opírá o filosofii téměř dokonale odpovídající cítění Karla Pátka, a přitom se stará o všechny části člověka, tedy nejen o duši, ale i o tělo a mysl. 

 

Tvořivost

Tvořivost a studium nových věcí je podle Karla Pátka základní potřebou člověka. Sám již po deset let ve vlastní keramické dílně vytváří především pro kamarády stovky a stovky především točených výrobků. Věnuje se lukostřelbě, discgolfu, jachtingu, trampingu i vodní turistice. Po kytaře, ukulele a autoharfě je nyní jeho osobním nástrojem pětistrunné banjo, na které s rodinným bandem hraje Old time country music.

 

Sám Karel Pátek o sobě říká:

"Od malička jsem měl obrovskou touhu poznat, jak náš svět funguje.  Tato potřeba hraničila až se strachem, co tu vlastně proboha dělám, kdo vlastně jsem, a dávala mi tak neobyčejnou energii a mému snažení urgentnost. To říkám proto, že to nebylo jenom příjemné, spíš nutné. Myslel jsem, že fyzikové znají záhady světa, proto jsem se stal fyzikem. Zjistil jsem však, že ani oni mi ale nedají odpověď na moje otázky. Proto jsem studoval východní filosofii, cvičil jógu, strávil tisíce hodin v meditaci, či v mém pojetí meditace atd. Studoval jsem hudbu, bojová umění, šamananské tradice, runy, tarot i filosofii. Žiju co nejdéle v přírodě, abych mohl poslouchat vítr, spát na kožešině na zemi a vařit na ohni.

Konečnou odpověď na svoji otázku nemám doteď. Svět je tajemstvím. To, co jsem pochopil, nelze vyjádřit slovy, a udělat to, bál bych se, ža moje sdělení nejde z patřičné hloubky. Přečtěte si Púndžu, tam to je v nejčistější podobě.  

Na druhou stranu to, co chápu, nebo části toho, co chápu, slyším všude okolo, v Tao te Ťingu, v budhismu, v Bibli, v tarotu, v józe,  v dohodách od Ruize, i ve větru nade mnou. Ale někdy to neslyším nikde. Moje pochopení není z oblasti neobyčejných mystických zážitků, ale týká se každodenního života, reálného života, neboť není nic reálnějšího než vaše subjektivní vnímání. Věřím, že dokážu poradit a vést naprostou většinu lidí kolem sebe, ale přesto jsem pouze na cestě... Moje touha učit se a jít dál zůstává."