Pokyny ke stupni white belt 2

Pokyny ke stupni white belt 2

Soubor chráněn heslem. Heslo dostane každý po splnění daných podmínek...

Popis cvičení druhého stupně, jednou z podmínek je 100 cvičení prvního stupně

white_belt2_czech_heslo_NEW.docx (5244416)