Pokyny k vedení ki- spirála

Pokyny k vedení ki- spirála

Soubor chráněn heslem... Heslo dostane každý po splnění podmínky počtu cvičení... 

Obvykle je v Sundo dovoleno přejít na spirální dýchání po 40 cvičeních serie white belt 1

spirála_czech_passport.docx (42496)