Oneness meditace v sundo

Oneness meditace v sundo

 

Meditace jednoty v sundo

 

Meditace Sundo pracuje se třemi centry danjun (dan-tians). Spodní danjun je rozvíjen první, vrchní danjun jako druhý, a prostřední danjun je kultivován poslední.  Toto je odlišné od většiny čínských taoistických cvičení, které rozvíjejí centra danjun v následujícím pořadí: spodní, střední, vrchní.  Konečná fáze sundo oneness meditace (meditace jednoty) nastane, když se tři centra danjun spojí v jedno ve středním danjun.

 

Meditace jednoty v Sundo je procesem ki.  Když se tři centra danjun spojí, spojí se také ki těla, mysli a duše do jedné čisté ki. V tomto okamžiku se také spojí ki člověka s ki centra vesmíru. Toto je nazváno jednotou nebo také jednotou s vesmírem.

 

V Sundo existují dvě cesty nebo metody meditace:

 

1.      Meditace jednoty v Sundo praktikovaná odděleně od Sundo praxe.  Existují tři stupně. Stupeň 1 rozvíjí spodní danjun, stupeň 2 horní danjun, a stupeň 3 rovíjí střední danjun.

 

Stupeň 1:

Sedněte si se zkříženýma nohama (případně do poloviční či úplné lotosové pozice, pokud to je možné) . Seďte vzpřímeně. Zavřete oči. Ruce na klíně s dlaněmi obrácenými nahoru. Dýchejte do spodního danjun – používejte rytmus, který je vám příjemný.

Krok 1 : Pociťujte obrys vašeho těla, vnímejte kůži. Buďte si vědomi prostoru, ve kterém vaše tělo je. Nedělejte nic jiného (nepřemýšlejte), jen si buďte vědomi celého vašeho těla. Pokud myšlenky, pocity, emoce nebo cokoliv jiného přeruší vaši meditaci, jemně se vraťte k pouhému uvědomování si vašeho těla.  Toto dělejte po 25 cvičení.

Krok 2 :  Vnímejte celou oblast podbřišku, buďte si vědomí, kde váš podbřišek je.  To je vše co děláte. . Pokud myšlenky, pocity, emoce nebo cokoliv jiného přeruší vaši meditaci, jemně se vraťte k pouhému uvědomování si vašeho podbřišku. Toto dělejte po 25 cvičení.

Krok 3 : Vizualizujte váš spodní danjun, který se nalézá 2-3 palce pod pupkem. Představte si váš spodní danjun jako kouli čistého světla (ani ne tlumeného, ani ne příliš jasného). Velikost koule čistého světla se může měnit od velikosti baseballového míčku k malinkému bodu. Pokud myšlenky, pocity, emoce nebo cokoliv jiného přeruší vaši meditaci, jemně se vraťte k vizualizaci vašeho spodního danjun jako koule čistého světla. Dělejte to po 3-5 let.

Stupeň 1 meditace může být dělán okamžitě po skončení zpěvu (po 10-20 minut), nebo v odděleném čase (po 30-60 minut).  

Instrukce pro stupeň 2 a 3 budou předány jakmile bude dokončena fáze 1.

 

 

2.      Meditace jednoty v Sundo také přichází přirozeně během praxe , jak člověk postupuje .

Tento přirozený meditační proces může začít kdykoliv, ale obvykle začíná, když je člověk v půlce Won Ki Dan Bup (Won Ki Dan Bup je třetí úroveň praxes sundo a má třicet sad pozic ).

Kultivace tří danjun je zasazeno do praxe a vyplývá z dýchacích vzorů, spirály, análního zámku,tažení ki ze země a dolů z nebe, mikroskopické sféry a makroskopické sféry. Tyto věci jsou učeny během postupu praxe.

 

Někteří mistři (Boup Sa Nims) v Koreji  používají metodu 1, jiní metodu 2.  Měl jsem štěstí, protože můj mistr používal obě metody

 

(podle instrukcí Rona)