Jednotlivé stupně v Sundo

Jednotlivé stupně v Sundo

Ron Catabia:

V Sundo existují 3 stupně

Stupeň 1:
Level 1: 2 sets of postures, Jung Ki Dan Boup Jeon Pyen and Jung Ki Dan Boup Hoo Pyen.
Level 2: 1 set of postures, Keon Kon Dan Boup
Level 3: 30 sets of postures, Won Ki Dan Boup

Stupeň  2:
Level 4: 1 set of postures, Jin Ki Dan Boup; 5 postures at entry part.
Level 5: Sam Hap Dan Boup
Level 6: Cho Ri Dan Boup

Stupeň  3:
Level 7: Sam Chung Dan Boup
Level 8: Mu Chin Dan Boup
Level 9: Chin Gong Dan Boup
 

Člověk se stává učitelem, jakmile dosáhne úrovně 4 (level 4). Na této úrovni je pouze 5 pozic. Avšak přitom opakujeme úrovně 1-3 . Proto si nedělejte starosti se zvládnutím pozic z úrovně 1,2 a 3. Jakmile se dostanete na úroveň 4, budete vše opakovat.

Já jsem na úrovni 4 stejně jako můj učitel Hyunmoon Kim. Na úrovni 4 je několik částí. Můj učitel je v mnohem vyšší části než jsem já.

Pokud vím, Chung San neučil nikoho výše než je úroveň 5. Vr společnosti existuje jen velmi málo lidí, kteří úroveň 5 znají.  Jednou, jak doufám, někdo půjde do korejských hor a naučí se úrovně 6-9.

Proto cvičte všechny pozice jak nejlépe umíte. Avšak, i když jste je nezvládli, stejně byste měli postoupit do další úrovně.

 

There are 3 stages of Sundo
Stage 1:
Level 1: 2 sets of postures, Jung Ki Dan Boup Jeon Pyen and Jung Ki Dan Boup Hoo Pyen.
Level 2: 1 set of postures, Keon Kon Dan Boup
Level 3: 30 sets of postures, Won Ki Dan Boup

Stage 2:
Level 4: 1 set of postures, Jin Ki Dan Boup; 5 postures at entry part.
Level 5: Sam Hap Dan Boup
Level 6: Cho Ri Dan Boup

Stage 3:
Level 7: Sam Chung Dan Boup
Level 8: Mu Chin Dan Boup
Level 9: Chin Gong Dan Boup

A person becomes a teacher when level 4 is reached. At that level, there are ony 5 postures. However, we do reviews of levels 1-3. So don't worry about mastering postures at levels 1, 2,
and 3. When you get to level 4 you review everything.

I am at level 4 and so is my teacher, Hyunmoon Kim. There are several parts to level 4. My teacher is at a much higher part than me.

To my knowledge, Chung San did not teach anyone beyond level 5. There are very few people in society who know level 5. Some day, I hope someone will go into the Korean mountains and learn levels 6 - 9.

So try the best you can to do all the postures. However, if you have not mastered them, you should still to go the next level.