Dýchání v Sundo a Ki z korejských hor

Dýchání v Sundo a Ki z korejských hor

 

Dýchání v Sundo a Ki z korejských hor

 

Ron Catabia

 

Korejci milují své hory.  Hory jsou nádherou Koreje, kde tvoří okolo 15 procent poloostrova. I když jsou zaneprázdněni a sledují západní životní styl, přesto si mnoho Korejců najde čas jít do hor. Když člověk vyšplhá na vrchol hory ,

dostává se blíže k nebesům a více do kontaktu s duchem a energií vesmíru.

V Koreji je hodně horských hřebenů, ale jeden vyniká nad všechny ostatní.  Tento hřeben začíná u Mt. Baekdu, neboli Baekdu San, a nalézá se v severovýchodní  části Severní Koreje. Překlenuje téměř celou délku korejského poloostrova až blízko k jižní špičce Jižní Koreje. Délka tohoto hřebetu  se odhaduje na 900 mil.

Korejci dlouho věřili, že jejich síla a životní energie pochází z energetického kanálu tohoto horského hřbetu. David Mason v knize k Duch hor: Korejské SAN-SHIN a tradice uctívání hor napsal: „Japonci během jejich okupace Koreje v letech 1910-1945 chtěli zlomit tuto KI (životní sílu) a přitom použili železné špice dlouhé 8 stop, které zaráželi do spirituálně strategických horských vrcholů a průsmyků v celé Koreji aby rozbili spirituální pouta mezi korejským národním duchem  a energií země, ve které žijí.“ Japonci jasně vnímali silnou vazbu mezi korejským lidem a KI jejich hor, která je dodnes zřejmá.

Na tomto hřebeni je několik posvátných hor a na nich můžeme i dnes najít taoisty, budhisty a šamany  praktikující v klášterech a jeskyních.  Taoistické cvičení je v korejských horách jedinečné a bohaté. I když máme tendenci považovat taoismus za čínský, Korea má také bohatou historii taoistické kultury a praxe. Taoismus je v Koreji tak hluboce zakořeněný, že se dokonce i státní vlajka skládá ze symbolů tai chi (ying/yang) ve středu, obklopený trigramy pro nebe, zemi, vodu a oheň v rozích.

Před tisíci lety vytvořili taoističtí mistři praktikující SunDo a žijící vysoko v korejských horách  dechová cvičení pro specifický účel interakce s Ki, která je zdrojem vesmíru. Přijímání čisté životní energie pomocí dechu může přímo vést k Tao. Jakmile je Ki uvnitř centra tancheon (korejské slovo pro čakru) pročištěna, člověk je spojen se zdrojem energie Ki vesmíru. Toto je cesta k jednotě, ke které míří všechna taostická cvičení.

Jádrem učení SunDo je praxe rozvoje center tancheon. Centra tancheon odkazují na tři základní energetická centra , spodní, střední a horní - v lidském těle. První tancheon se nachází v podbřišku, druhý v ose těla ve výši srdce a třetí v hlavě v prostoru mezi obočím.  Energie Ki, jakmile je správně absorbována do těla, je v centrech tancheon  skladována a pročišťována. Ti, kdož sledují cestu SunDo, používají k účinnému uložení a zjemnění  Ki dechová cvičení, pozice těla, vizualizace a meditace.  Z těchto věcí je nejdůležitější dech.

Základním dechovým cvičením SunDo je dýchání do podbřišku: pomalé, rovnoměrné a využívající pouze nos.  Základní rytmus je vdech po 5 vteřin a výdech po 5 vteřin při zachování hladkého přechodu mezi vdechem a výdechem kdy se oblast pod pupkem rozšiřuje při nádechu a smršťuje při výdechu. Nejdůležitějším faktorem při zjemňování dechu jeto, že mysl a dech nejsou při dýchání odděleny. Je to těžké slovy popsat, ale můžeme to například vyjádřit jako „mysl se stává dechem a dech se stává myslí“.  Spojení mysli a dechu vyžaduje přenést mysl do centra „dolní tancheon“, kde může setrvat a naučit tělo využívat jemnější formy energie.

Rymtus dýchání v SunDo začíná proces spojování s podstatou našeho vnitřního i vnějšího světa. Jak člověk pokračuje, prodlužuje se vdech i výdech. To vede k dalšímu rozvoji  centra tancheon , který působí hloběji a ovlivňuje tělo, mysl a ducha. Čím je dech delší, tím více Ki je pročištěno.

Celkově proces použití dechu ke kultivaci Ki silně ovlivňuje naše zdraví. Všechny nemoci, ať fyzické, mentální, emoční nebo duchovní, jsou v základě uspořádáním Ki. Cvičením dýchání Sundo a kultivací Ki právě toto uspořádání Ki uvnitř nás měníme. Ki se shromažďuje v centru dolní tancheon a poté je přirozeně posílána do jakékoliv části těla, kde je potřeba a posiluje slabé oblasti. Toto zahrnuje také mentální a emoční úrovně. Výsledkem je Ki protékající hladce naším tělem/myslí/duchem bez přebytku nebo nedostatku.

Jestliže s dýcháním SunDo pokračujeme, nakonec  se probudíme do vztahu,  který existuje mezi lidmi a vesmírem. Dojdeme k poznání, že energetický základ vesmíru je stejná Ki, která nám dává život. Vesmír je živý a my z něj pocházíme. Ki je základní složkou lidské bytosti. Dýchání SunDo je katalyzátor, který rozšiřuje naše tělo, mysl a ducha, aby se energeticky spojilo se světem. Toto rozšířené uvědomování si nás léčí na všech úrovních.

 

Mistr Ron Catabia učil SunDo v Swansea, MA.  Byl certifikovaným mistrem federací Kouksundo v Soulu, kde po 4 roky cvičil. V letech 2015-2020 byl hlavním učitelem Českého centra kouksundo a vedl v Čechách několik retreatů. Zemřel v roce 2020.