RON CATABIA

 
Seminář sundo 25.-26.5.2019, otevřený všem vážným zájemcům o sundo, nenechte si ujít !
 Proč byste měli přijít i vy?  V ČR existuje pravidelný trénink sundo jen na několika místech, a proto je nezbytně nutné  vědět o sundo co nejvíce, prostě být sám sobě instruktorem. Navíc i na společných cvičeních hlavně cvičíme, není čas na podrobnosti, jakkoliv důležité. Rovněž by bylo velmi dobré, kdybyste mohli šířit informace o sundo a zvát další lidi, aby se připojili k naší komunitě. Mistr Ron Catabia a jeho zkušenosti jsou zárukou, že právě tento seminář je to, co právě potřebujete. Na semináři bude možnost získat instrukce a certfikát pro přechod na druhou úroveň (WB2), případně po dohodě na vyšší. 
 
sobota : 10:00- 18:00, přestávka na oběd
neděle : 10:00-16:00, přestávka na oběd
              16:00-18:00 zkoušky pro instruktory a zájemce o certfikaci na vyšší úroveň. 
 
Seminář je otevřen pro všechny vážné zájemce o cvičení sundo, kteří cvičí nebo plánují cvičit i samostatně, nebo dokonce vedou či plánují vést další zájemce. 
Bude pokrývat nejen základní cvičení, ale i problematiku dechu a jeho správného provádění. Dále různé možnosti přístupu k dechu, vizualizace, meditace,  filozofie.  Možné problémy a jejich řešení. Zdravotní působení, indikace a kontraindikace. Historie sundo, situace sundo ve světě, mistři sundo. Možnosti studia sundo v zahraničí a Koreji. Osobni zkušenosti Rona s tréninkem v Koreji a další užitečná témata. 
 
Cena 1000 Kč za dva dny, 700 Kč za jeden den. 
Pro zájemce o instruktorský certfikát  celkem 1500 Kč za oba dva dny.  Certfikát bude vydán Českým centrem kouksundo a bude potvrzovat připravenost zájemce působit na akcích pořádaných Českým centrem kouksundo s cílem rozvíjet sundo u nás. Jeho použití je omezeno na Českou republiku a jednorázové či pravidelné akce. Certifikát na úroveň WB2 stojí navíc 24 EUR a bude následně vydán World Bakdol Kouksundo Federation a podepsán Jin Mokem.